Aandacht voor astma en COPD (Praktijkondersteuning Huisarts) by Albert Schoenmaker

By Albert Schoenmaker

Steeds meer patiënten met astma- en COPD hebben touch met de praktijkondersteuner van de huisarts. Om eenduidige informatie en duidelijke adviezen over medicatie en behandeling te geven, is het voor de praktijkondersteuner daarom van belang de kennis van astma en COPD voortdurend up to date te houden. Aandacht voor astma en COPD levert hieraan een belangrijke bijdrage. Aan bod in Aandacht voor astma en COPD komen onder andere kwaliteit van de zorgverlening in de praktijk, het onderzoek van de patiënt, diagnostiek, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling en astma bij kinderen. Uitgangspunt bij deze entire handleiding zijn de drie NHG-standaarden Astma bij Kinderen, Astma bij Volwassenen en COPD. Verder baseert Aandacht voor astma en COPD zich op internationale richtlijnen; en worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald naar de praktijk van de zorg. De different casussen met uitwerkingen verhelderen hoe de richtlijnen voor goede astma- en COPD-zorg in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Aandacht voor astma en COPD is het tweede deel in de POH-reeks; een reeks primair bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in opleiding, maar zal daarnaast zeker ook nuttig zijn voor huisartsen. Door aandacht te besteden aan een diversiteit aan praktische onderwerpen, krijgt de praktijkondersteuner handvatten geboden die ter ondersteuning zullen zijn bij de uitoefening van het dagelijks werk binnen de praktijk.

Show description

Read or Download Aandacht voor astma en COPD (Praktijkondersteuning Huisarts) (Dutch Edition) PDF

Similar nursing books

Infectious Causes of Cancer: A Guide for Nurses and Healthcare Professionals

Over ninety nine% of the world's inhabitants is contaminated with at the least one most likely cancer-causing organism. it is necessary for nurses and different healthcare execs to concentrate on the level of infection-associated melanoma and of the way they could give a contribution to prevention of such cancers. Infectious explanations of melanoma, aimed mostly at nurses and different healthcare pros, considers the epidemiology and biology of infectious factors of melanoma.

Krebs - Eine unheilbare Krankheit? (German Edition)

Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Pflegemanagement / Sozialmanagement, word: 1, Hochschule Ludwigshafen am Rhein (Studiengang Pflegeleitung), Sprache: Deutsch, summary: used to be ist eigentlich Krebs? Krebs ist eine Erkrankung der Zelle. Das Krankheitsgeschehen spielt sich an und in der Zelle ab.

Lippincott's Review for NCLEX-PN (Lippincott's State Board Review for Nclex-Pn)

The most well-liked Q&A assessment for the NCLEX-PN is now absolutely revised and up-to-date to the recent NCLEX-PN try plan. as well as hard questions and specific rationales, every one questions additionally encompasses a "Test-Taking technique" to assist scholars holiday down the query to its middle elements on the way to establish the right kind solution.

Saunders 2018-2019 Strategies for Test Success - E-Book: Passing Nursing School and the NCLEX Exam (Saunders Strategies for Success for the Nclex Examination)

Get greater than simply perform questions; get finished attempt and nursing institution education that’s confirmed that can assist you prevail! Written through the main depended on professional in NCLEX examination prep, Saunders 2018-2019 recommendations for try good fortune: Passing Nursing college and the NCLEX examination, fifth variation is a useful consultant that teaches you the way to grasp the issues that subject so much at the NCLEX examination and your nursing college tests: serious pondering, challenge fixing, and time administration.

Additional info for Aandacht voor astma en COPD (Praktijkondersteuning Huisarts) (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.74 of 5 – based on 16 votes